• plik excel
 • plik html

Regulamin sklepu - gwarancje

REGULAMIN ZAKUPÓW
 1. Właścicielem i sprzedawcą oferowanych opon i felg jest MARGUM.
 2. Sprzedawane opony jak i felgi są nowe, są produktami pełnowartościowymi, objęte pełną gwarancją fabryczną producentów.*
 3. Podane w ofercie sklepu internetowego ceny zawierają podatek VAT.
 4. Zamówienie złożone musi zawierać wszelkie niezbędne dane klienta.
 5. Termin realizacji zamówienia w większości przypadków nastąpi do 3-4 dni roboczych.
 6. Wysyłka zamówionych opon (felg) odbywa się na koszt Kupującego przy pomocy firmy spedycyjnej. Wynosi ona 20,50zł netto (25złbrutto) za paczkę do 30kg. Doliczona zostanie do rachunku. Do cięższych przesyłek doliczona zostanie wielokrotność kwoty 12,50zł netto za każdą paczkę ważącą do 30 kg.  Wraz z przesyłką dostarczany jest dokument sprzedaży.
 7. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru. Równowartość zwróconego towaru otrzymuje Klient w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy przelewem na podany rachunek w Banku. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient. Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń towaru. Opony, jak i felgi nie mogą nosić śladów zakładania oraz powinny być czyste. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz nr konta bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze. W wypadku nie spełnienia którejkolwiek z powyższych uwag Margum zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zwracanego towaru.
 8. Uwaga! Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
My ze względu na komfort i zadowolenie naszych klientów, jako sklep internetowy sprzedajemy opony nie starsze niż 24 miesiące.*
*  Informacja nie dotyczy opon umieszczonych w dziale PROMOCJE - przy oponach starszych niz 2 lata podajemy rok produkcji.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
W związku z charakterem działania sklepu Internetowego, jego dużym zasięgiem i specyfiką działania, umożliwiającą szybki kontakt z największymi dostawcami opon w  kraju, jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowanie naszych klientów w zakresie terminu realizacji i dostępności produktów, w znakomitej większości wypadków.
I tak ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, otrzymacie Państwo informację na temat dostępności zamówionego towaru i terminu realizacji zamówienia.

Zamówienie jest realizowane po poinformowaniu zamawiającego droga telefoniczną lub e-mailową.
Cennik umieszczony w sklepie internetowym MARGUM.EU. nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedleniem oferty producenta na dany sezon, dlatego też, nie gwarantujemy Państwu pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku.

REKLAMACJE I WARUNKI GWARANCJI
 1. Podstawą do reklamacji jest dokument sprzedaży (faktura lub paragon).
 2. Ewentualne reklamacje uszkodzonych opon, lub innych wad ukrytych, wynikających z procesu produkcyjnego przyjmowane są przez MARGUM lub w każdym dowolnym autoryzowanym serwisie, (w celu dokonania ekspertyzy uszkodzonego produktu) danego producentów dowolnym miejscu na terenie całego kraju.
  Jeżeli jakikolwiek autoryzowany dealer producenta odmówi Państwu przyjęcia reklamacji prosimy o zgłoszenie takiego faktu. Również w przypadku kłopotów z odnalezieniem autoryzowanych stacji służymy pomocą, prosimy jedynie o zgłoszenie tego rodzaju problemów na nasz adres e-mail.
 3. Firma MARGUM nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody wynikające w czasie przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
WARUNKI GWARANCJI POSZCZEGÓLNYCH FIRM

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava
Firma TC DĘBICA gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez caly okres jej eksploatacji w czasie 24 miesiecy od daty zakupu.

Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyną była wada fabryczna. Ewentualne roszczenie gwarancyjne może dotyczyć aktualnej wartości opony pomniejszonej o ratę zużycia liczoną na bieżniku. Zastrzega sie możliwosc utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub nie zachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

 1. Założenia opony o niższych niz dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.
 2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.
 3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.
 4. Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, - inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).
Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głebokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.
 
Dębica (opony dostawcze):
 
Udzielona gwarancja obowiązuje przez okres 1 roku od daty wydania towaru Nabywcy.

Continetal, Uniroyal, Semperit, Viking, Barum, Matador
Continental Opony Polska Sp. z o.o. (Właściciel większościowych udziałów w firmach: UNIROYAL, SEMPERIT, MATADOR, VIKING, BARUM)

 1. COP gwarantuje ze wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt. 21 pkt. 6 i moga być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone.
 2. Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60-ciu miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym.
 3. Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.
 5. COP zalatwi reklamacje na wadliwe opony według własnego uznania tj.:
  • dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon
  • zwróci odpowiednią częśc ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zelecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.
 6. Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI. Za wyjątkiem przypadków o których mowa poniżej w pkt. 7, rekompensatę z tytułu gwarancji przyznaje się do wysokości ograniczonej poprzez odliczenie wartości zużycia reklamowanej opony przy czym zużycie to oblicza się według następującego wzoru:
  A - procentowy wskaźnik zużycia opony który zaokrągla się do pięciu procent
  B - średnia głębokość bieżnika zmierzona w trzech punktach i wyrażona w milimetrach
  C - głębokość bieżnika nowej opony wyrażona w milimetrach
 7. Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr64 poz.328) przyznaje się w ciagu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt. 21 i pkt. 6 - rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny.
 8. Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.
 9. COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z: nieprawidłowego przechowywania opon założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp.) eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy) uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.) używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem przeciążanie pojazdu uszkodzenia obcym przedmiotem między dwoma kołami (koła bliźniacze).
 10. COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.
 11. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego.
  Bridgestone, Firestone, Dayton
Bridgestone/Firestone Sales Polska sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy i udziela gwarancji według następujących zasad:
 1. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.
 2. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone Firestone lub osobę upoważnioną przez Bridgestone/Firestone.
 3. Okres gwarancji, dla pełnego zwrotu (wymiana opony) dla wszystkich produktów wynosi jeden rok od momentu dostarczenia produktu do klienta. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. Jeśli opony zakupione wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji są reklamowane i reklamacja jest uznana, będzie zastosowana tak zwana metoda częściowego zwrotu pozostającej grubości bieżnika (ustalonej według zużycia bieżnika). Pozostająca grubość bieżnika będzie dalej zastąpiona skrótem PGB. Data produkcji jest oznaczona na boku opony.
 4. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.
 5. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej: zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tub przechowywaniem, opony zużyta poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte), opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane, zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, nie wyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używanie niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia, zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi, uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.
 6. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad: w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB.
 7. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu serwisowego Bridgestone/Firestone w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny spełniac następujące warunki: wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy, wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów, standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane, w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone/Firestone.
 9. Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.
Michelin, Kormoran, Kleber, BFGoodrich
Przedmiotem gwarancji są opony marki MICHELIN, KLEBER, BF GOODRICH, KORMORAN do samochodów osobowych i dostawczych, zwane dalej Wyrobami.
 
Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do wskaźnika TWI, po osiągnięciu, którego wyrób uznany jest za zużyty. Niniejsza gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób. Niniejszą gwarancją nie są również objęte Wyroby uszkodzone wskutek, między innymi:
nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta, nieprawidłowego montażu lub demontażu, nieprawidłowej eksploatacji wyrobu, eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowania Wyrobu na niewłaściwej albo uszkodzonej obręczy, zamontowania dętki lub ochraniacza, innych niż zalecane lub dopuszczalne przez Gwaranta, złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia, uszkodzeń mechanicznych w tym spowodowanych uderzeniem barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni itp., przecięć przebić, przeciążenia Wyrobu i eksploatacji na niewłaściwym ciśnieniu (za wysokim lub zbyt niskim), nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym niezabezpieczenia go przed działaniem substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradację gumy, nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta, nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania, przyśpieszania i jazdy z zablokowanymi kołami, wypadku drogowego, umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu, działania ognia, użycia Wyrobu w sporcie lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego.
Zgodnie z Polską normą nr PN-C-94300-7 maksymalny okres przechowywania opon wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja nie jest ważna na wyroby sprzedane po upływie tego okresu.
Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę lub wynikające z tego koszty. Wszelkie reklamacje mogą być składane w każdym punkcie dilerskim danej marki opon lub bezpośrednio w siedzibie Gwaranta, według wyboru Klienta, na podstawie dowodu zakupu.
Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:
 • przedstawienie dowodu zakupu,
 • zgłoszenie reklamacji,
 • dostarczenie reklamowanego Wyrobu, a w przypadku Wyrobu dętkowego (lub używanego z dętką) - dostarczenie razem z nim dętki,
 • na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 7 i 8. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy.
Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko na wyroby sprzedane użytkownikowi na terenie Polski.
 
Pirelli, Ceat, Courier
Firma PIRELLI gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji na okres 24 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 48 miesięcy od daty produkcji. W okresie gwarancji wszystkie reklamowane opony, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna będą wymieniane na nowe, wolne od wad. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyna była wada fabryczna. Po upływie okresu gwarancji do okresu 48 miesięcy od daty produkcji- klient może uzyskać zwrot części ceny ofertowej obowiązującej w dniu sprzedaży opony lub uzyskać nowy wyrób na zasadach częściowego rozliczenia tj:
 • Za zużytą część wyrobu koszty ponosi klient
 • Za część niewykorzystaną do pełnej wartości użytkowej (wskaźnik TWI) koszty ponosi gwarant.
Podstawą ustalenia należności jest pozostała średnia wysokość rzeźby bieżnika opony wynikająca z pomiaru w 3- ech miejscach na obwodzie. Pomiaru dokonuje upoważniony pracownik wyznaczony przez producenta. Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:
 1. Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.
 2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.
 3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.
 4. Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).
 5. Uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem (nieprawidłowe ciśnienie, ponadnormatywne obciążenie opony).
 6. Gdy uszkodzenie powstało podczas transportowania towaru, przez osoby trzecie lub klienta.
 7. Gdy uszkodzenie powstało przy głębokości rzeźby bieżnika równej lub mniejszej niż 1,6 mm.
Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.
 
Nokian, Toyo
Producent gwarantuje nienaganną jakość opon Nokian, Toyo i zapewnia bardzo dobre warunki trakcyjne przez cały okres użytkowania w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od daty produkcji. W ciągu 14 dni od stwierdzenia wady należy skontaktować się ze sprzedawcą. O ile wada opony jest widoczna tylko po napompowaniu reklamowaną oponę należy dostarczyć wraz z felgą, na której była eksploatowana. Gwarancja złożona po terminie podlega odrzuceniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, z wyjątkiem przypadków, gdy opona musi być zbadana w laboratorium producenta. W takim przypadku sprzedający poinformuje kupującego o przekazaniu opon do badania, co skutkować będzie wydłużeniem okresu załatwiania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 
Gwarancją nie są objęte opony bez numeru serii oraz w przypadku, gdy wady są skutkiem: nieprawidłowej techniki jazdy, nieprawidłowego przechowywania opon, nieprawidłowego montażu i demontażu opon, eksploatacji w sposób niezgodny z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony, uszkodzeń mechanicznych (przecięcie, przebicie, uszkodzenie w skutek uderzeń o przeszkodę), uszkodzenia celowego, trwałego uszkodzenia/ zużycia w wyniku eksploatacji przy nieprawidłowej zbieżności kół, niewłaściwym ciśnieniu w oponie, uszkodzonych obręczach, hamulcach, wypadku drogowego, niewłaściwego zastosowania opony, zastosowania niewłaściwego rozmiaru dętki, uszkodzeń chemicznych, naprawiania opon, naturalnego procesu starzenia się gumy.
 
Gwarancja nie obejmuje również zużycia bieżnika poniżej głębokości TWI. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad, o ile wada została zgłoszona w terminie do 2 lat od daty zakupu. W przypadku zgłoszenia wady w okresie powyżej dwóch lat od daty zakupu, kupujący otrzyma zwrot ceny nabycia pomniejszonej o kwotę stanowiącą koszt zużycia reklamowanych opon bądź nowe opony, o ile kupujący jednocześnie dokona wpłaty kwoty odpowiadającej procentowemu kosztowi zużycia opony. Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez rozmiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej według następującego wzoru:
100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm)]
(głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)%
Producent nie odpowiada za szkody, niezgodności oraz utracone korzyści, powstałe na skutek nie używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji.
 
Cooper, Falken, Kyoto, Yokohama
Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu, lecz nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (TWI). Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega gwarancji.
Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:
 • uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia),
 • nieprawidłową eksploatacją, 
 • nieprawidłowym montażem,
 • złym stanem technicznym pojazdu,nieprawidłowym przechowywaniem.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie naprawiona lub wymieniona na wolną od wad z odliczeniem procentowego zużycia bieżnika.

Firma MARGUM nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody wynikające w czasie przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.

Warunki płatności
Płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Gotówkę przekazujecie Państwo dostarczającemu przesyłkę, kurierowi firmy spedycyjnej.
Alternatywnym sposobem zapłaty, jest dokonanie przelewu na nasze konto. W takim wypadku przesyłkę wysyłamy bez pobrania, po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych pod zamówienie zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości 30% wartości towaru lub przedpłaty.
 
Realizacja zamówienia.
Termin realizacji zamówienia w większości przypadków wynosi 3-4 dni robocze od momentu jego złożenia.
W ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia otrzymacie Państwo informację, w jakim czasie zamówienie zostanie przez nas zrealizowane.
 
Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.
Wysyłka towaru poprzedzona zostanie powiadomieniem Państwa o tym fakcie e-mailem, lub telefonicznie. W przekazanej informacji podamy termin dostawy towaru.
 
W związku z tym, że w niektórych przypadkach istnieje konieczność zamówienia opon z magazynów producentów, czas realizacji zamówienia może ulec 2-3 dniowemu wydłużeniu i uzależniony jest od terminu w jakim opony dotrą do nas z magazynu producenta. W takich wypadkach podamy Państwu orientacyjny termin (zakres 2-3 dni), w jakim otrzymacie Państwo przesyłkę.
 
Design by VistaGroup | Sklep internetowy Shoper.pl
Opony | Opony letnie | Opony zimowe | Felgi | Alufelgi| Felgi stalowe | Akumulatory Banner | Akumulatory Moll | Akumulatory Nord Star | Akumulatory Sznajder | Felgi Aluminiowe Aez | Felgi Aluminiowe Brock | Felgi Aluminiowe Dezent | Felgi Aluminiowe Dotz | Felgi Aluminiowe Enzo | Felgi Aluminiowe Proline | Felgi Aluminiowe Rial | Felgi Aluminiowe Ronal | Opony Gislaved | Opony Kleber | Opony Viking | Opony Wanli | Opony Bf Goodritch | Opony Michelin | Opony Nokian | Opony Uniroyal | Opony Barum | Opony Bridgestone | Opony Continental | Opony Dębica | Opony Dunlop | Opony Firestone | Opony Fortuna | Opony Fulda | Opony Goodyear | Opony Marangoni | Opony Matador | Opony Nexen | Opony Sava | Opony Wanli